Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Mikhail Bakunin
Mikhail Aleksandrovitj Bakunin (1814-1876) var en rysk revolutionär tänkare. Det var han som först översatte Kommunistiska Manifestet till ryska.
 

Mikhail Bakunin   Revolutionär anarkist
Bakunin verkade för anarkism, på ett sätt som stred mot marxismens stadielära. Det föranledde långt senare Lenin att utkristallisera den markistiska (eller marxist-leninistiska) stadielärans dogm om hur proletariatets diktatur anses vara ett oundvikligt steg på vägen mot det klasslösa samhället, och att den proletära statsmakten skall söndervittra i den slutgiltiga övergången.
 
På så sätt ledde Bakunins aktivism     eller snarare den aktivism som senare Bakunin-inspirerade aktörer höll på med     till att Lenin skrev det viktiga verket Staten och revolutionen.

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra