Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Ukrainasvälten
Stalins terror är ökänd, men allt som finns att veta om Ukrainasvälten är ännu inte utrett. Idag strider man inom FN om hårklyverifrågor. Där klassificeras somliga massmord som "folkutrotning" (genocide) och andra icke. I fallet med Ukrainasvälten är stridsäpplet frågan om Stalin genomdrev massmordet avsiktligt eller oavsiktligt. Var det en medveten folkutrotning? Eller var det en konsekvens av den socialistiska jordbrukskollektiviseringen? Eller både och?
De frågorna må vara av intresse för byråkrater och pedantiska historiker, men de kan knappast ha någon betydelse i efterhand för de utplånade offren. Den människa som blir utrotad för att hon tillhör en folkgrupp mår vare sig bättre eller sämre än den människa som utrotas för att hon råkar komma i vägen för ett socialistiskt experiment. Lemlästelse, förtryck eller ond brå död är vad det är.
Vi skall skriva en del om Ukrainasvälten här. Vi skall också analysera dess orsaker. Men vi skall inte ägna oss åt hårklyverier, utan enbart åt väsentliga fakta.
 

Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra