Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Karl Marx
Karl Heinrich Marx (1818-1883) var långt ifrån den förste socialisten, eller den förste kommunisten, eller den förste totalitärt inriktade socialisten. Men bland de radikala socialisterna blev han den totalitära statssocialismens första stora systembyggare, både som filosof, nationalekonom och författare.
 

Karl Marx   Materialist-dialektikens skapare
Hans mest kända verk må vara Kapitalet och det lilla Kommunistiska Manifestet som han skrev tillsammans med Engels, men vill man förstå Marx' tänkande på djupet så skall man även läsa hans verk Den tyska ideologin som han 1846 skrev tillsammans med Engels. Det publicerades dock postumt, först 1926.
 
Det är också viktigt att notera hur kompromisslöst han i artiklar och skrifter fastslog våldet som kampmedel, varav inte minst i boken Pariskommunen.

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra