Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Ludwig Feuerbach
Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) påverkades, liksom Marx, av Hegel. Feuerbach utvecklade en stark kritik mot gudstron. Han argumenterade för att det är människorna som har skapat Gud, inte Gud som har skapat människorna. Marx anslöt sig till samma religionskritiska tankelinje, men han fann dessutom flera inslag i Feuerbachs tänkande som han också ställde sig kritisk mot.
 

Feuerbach   Katalysator för Marx och Engels
Kritiken mot Feuerbach tog Marx och Engels upp i deras verk Den tyska ideologin, och det är i det sammanhanget som Marx fastställde grundbulten i sin materialistiska övertygelse, som samtidigt blev grundbulten för den teoribildning som kallas för den materialistiska dialektiken.
 
Om man vill förstå Karl Marx ideologiska utveckling så måste man ställa honom i relief till Feuerbach. Därför tar vi med Feuerbach bland de tio namnen i vänsterspalten, av samma skäl som vi tar med Bakunin i relief till Lenin.

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra