Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Övergrepp och utrotningar
Hela mänsklighetens historia är fylld med våld och förtryck. Men inte enbart. Om det hade varit så illa skulle mänskligheten ha gått under. Istället har vi under de senaste århundradena uppnått ett välstånd som människor före oss aldrig har varit i närheten av att skåda. Till och med i de fattigaste utvecklingsländerna finns det inslag av välstånd, produktivitet och varuutbyte som inte ens kungarna under medeltiden fick uppleva maken till.
 

Inget nytt, men ändå anmärkningsvärt
Så, massmord och elände är inget nytt i sig. Det märkliga är istället att några av de största massmorden har ägt rum under en tidsperiod som har varit präglad av vetenskapliga framgångar, och i en del av världen där forna tiders vidskepelse har omkullkastats av upplysning och folkbildning. Hur har detta varit möjligt?
Hur kunde en kulturnation som Tyskland bli besatt av nationalsocialismens brutalitet? Hur kunde människor över hela världen, i de välmående demokratierna, trollbindas av mytologibildningen kring de blodigaste marxistregimerna? Hur kunde så många människor i vår upplysta tid förneka så många stora förintelser? Hur kunde Sveriges Riksdag ha en talman - Birgitta Dahl - som i tjugo års tid förnekade en av de värsta förintelserna?
Svaret på dessa frågor beror på att de filosofiska premisserna är så starka, och att så få människor har förstått vad filosofin gör med oss. Så länge vi är omedvetna om detta kan socialismen skörda nya offer, och vansinniga ideologier kan fortfarande bli populära.
 

Socialistiska massmord versus andra
Det är inte bara socialismen som ställer till med massmord och annat elände. Det finns flera former av kollektivism, som t.ex. etnicism och rasism, som har resulterat i massmord. Det inträffade i Rwanda 1994 och i det Osmanska riket 1915-1923. Och det kommer säkerligen att inträffa igen. Men de största och mest hänsynslöst iscensatta människoutrotningarna under 1900-talet berodde på socialismen.
Dessutom har det ägt rum ett antal massmord där socialism har varit en orsak bland flera andra orsaksfaktorer. Så har skett både i krigsdrabbade regioner och i förövrigt relativt "fredliga" territorier. Vi skall här främst belysa de rent ideologiskt socialistiska människoutrotningarna, och vi skall fokusera mest på de största av dem.
 

Kulakutrotningen     Ukrainasvälten
 
Dödens Fält     Förintelsen
 
Stora språnget     Kulturrevolutionen
 
Organstöldslakten i Marxistkina
 
Svältkatastroferna i Nordkorea
 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra