Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Lenin
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Hitler
Vänsterextremisten Adolf Hitler må vara ökänd så som varande 1900-talets ondaste monster till människa, trots att både Mao och Stalin mördade mångfalt fler individer än vad Hitler hann med att göra. Men Hitlers industriellt drivna folkutrotningsprogram var så groteskt att dess fasor är svåra att förstå. När vi talar om miljoner likviderade judar, romer och andra individer, så fokuserar vi på statistik. Men när vi läser en vittnesskildring från en gaskammare eller från en likhög där halvdöda kroppar skyfflas ihop med döda, så vaknar vi. Då är det socialistiska skräckinfernot så tydligt det kan bli.
Hitlers missgärningar är välkända för oss alla. Därför skall vi här skriva om några av de bestialiska inslag i hans tankevärd som inte alla redan känner till.
 

Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra