Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Mein Kampf
Nationalsocialismens väsen kretsar kring Hitler som ledargestalt, retoriker och teoretiker. Boken skrev i två delar under en fängelsevistelse. I början av den första delen hyllar han "hjältarna" från den misslyckade Münchenkuppen. Det är martyrskapsmyten som odlas på det sättet. Den utgör en omistlig del av nationalsocialismens inre mytologi. Mytbilder odlades också i Sovjetunionen, som t.ex. den om den outtröttliga Stalin som arbetade dag och natt för arbetarklassens bästa och som inte unnade sig själv en blund.
Det går inte att ta de självbiografiska delarna av Mein Kampf som en redogörelse för sanningen. Men det är en viktig studie för de som vill förstå vadslags självbild det är som den främste nationalsocialistiska demagogen ville etablera. För den självbilden bygger på egalitära premisser, vilket är en beståndsdel som finns i alla varianter av socialism.
Här skall vi även notera att Hitler inte bara föraktade svaghet. För det fanns också mänskliga svagheter som han tvärtom uppskattade, och dessutom hyste han förakt mot vissa former av mänsklig styrka.
 

Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra