Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Lenin
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Platon
Platon (427-347) är den antike filosof som starkast har påverkat de tänkare som mer än tvåtusen år efter Platons död skapade de olika socialistiska skolorna. Socialismen är ju     liksom de två andra klassiska ideologierna, konservatism och liberalism     en modern tankestruktur. Likväl innehåller socialismen många premisser som har funnits i århundraden och årtusenden. Några av dessa premisser var framträdande i Platons filosofi.
 

Platon   Egalitär och maktelitistisk
Platon föddes i Aten, var atensk medborgare och verkade hela tiden i Aten där han grundlade sin berömda skola Akademien. Men han vurmade för det jämlika samhällsidealet som redan praktiserades i hans egen samtid längre söderut i Grekland, i stadsstaten Sparta. I denna aspekt av Platons tänkande var han utpräglad egalitaristisk, vilket är en etisk-social premiss som utgör en oundviklig ingrediens i alla slags varianter av socialism. Men Platon hade också ett maktelitistiskt ideal, och även det är vanligt förekommande i många varianter av socialism, i synnerhet inom alla de olika totalitära varianterna.

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra