Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


   
Senaste nytt
 
Socialismens natur Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Socialismens natur
Socialismen är en av de tre stora klassiska ideologierna - liberalism, konservatism och socialism. Alla varianter av socialism bygger på en gemensam premiss, nämligen egalitarianism. Egalitarianismens kärnvärde är jämlikhetsidealet.
I de totalitära varianterna av socialism sätts jämlikhetsidealet före frihet och rätt. I de icke-totalitära varianterna av socialism försöker man som oftast att kompromissa, trots att jämlikhetsidealets natur alltid strider mot frihet och rätt.
 

Fem varianter
Det finns i princip fem huvudvarianter av socialism. Vi har redan nämnt två huvudkategorier, totalitär socialism och icke-totalitär socialism. Deras motsvarigheter i form av samhällsystem är diktatur och demokrati. Ytterligare en variant är anarkism. De två första varianterna kan vidare indelas i statssocialism och funktionssocialism.
 

icke-totalitär statssocialism totalitär statssocialism icke-totalitär funktionssocialism totalitär funktionssocialism anarkism/laglöshet

punktmarkering Statssocialism kännetecknas av att privat egendom är förbjuden, eller nästintill totalförbjuden. Staten äger allt kapital.
 
punktmarkering Funktionssocialism kännetecknas av att privat egendom tillåts nominellt på pappret. Staten utövar ett övergripande förmynderi över allt kapital.
 
punktmarkering Anarkism kännetecknas vare sig av förbud eller av förmynderi, utan bara av ren laglöshet. När det inte finns någon stat så finns det naturligtvis inte heller någon lagstiftning, inget rättsväsen och därför inget lagskydd.
Alla varianter av anarkistisk ideologi är inte socialistisk. Socialistisk anarkism är en utopisk socialism som bygger på tron att det egalitära idealet kan förverkligas i ett egendomslöst och s.k. klasslöst samhälle utan en stat.

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd

 
* * *

Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften Contra.
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra