Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Socialistisk anarkism
Den socialistiska anarkismen     som också finns i flera varianter     bygger på idén att ett anarkistiskt samhälle innebär eller möjliggör total jämlikhet, eftersom när ingen stat och inga lagar finns, så kan det inte heller finnas någon privat egendom.
 

Icke-socialistiska varianter
Det finns också icke-socialistiska varianter av anarkism som t.ex. ren politisk nihilism och de statshatiska varianterna inom libertarianismen/nyliberalismen. Dessutom kan kriminella gängbeteenden, inbördeskrig och kulturella kaoskultiska attityder medföra konsekvenser som rent praktiskt kan resultera i att ett statssamhälle krossas och omvandlas till anarkism. Anarkism är ju per definition ett statslöst samhälle, så en vilken som helst slags orsak som kan resultera i att en statsmakt krossas kan leda till anarki.
 

Stadielärans slutsteg
Marxismens stadielära är också anarkistisk sett till dess sista     utopiska     slutsteg, som är det klasslösa kommunistiska samhället. Men i praktiken medför de vanligaste varianterna av marxism     när marxister lyckas tillskansa sig den politiska makten i ett samhälle     enbart diktatur. Hittills har det aldrig inträffat att ett s.k proletariatets diktatur har kunnat omvandlas i enlighet med den marxist-leninistiska statssöndervittringsprincipen till en kommunistisk anarki. De flesta anser idag att den illusionen är och förblir en utopisk omöjlighet, men de rättrogna marxisterna tror fortfarande att det är möjligt     på något sätt...
 
Läs mer om anarkister och deras teorier här.
 

icke-totalitär statssocialism totalitär statssocialism icke-totalitär funktionssocialism totalitär funktionssocialism anarkism/laglöshet

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra