Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Totalitär statssocialism
Det finns flera olika varianter av socialism som förutsätter diktatur. Den största av dem är marxismen, som är en revolutionär ideologi. Enligt marxismens stadielära skall det s.k. kapitalistiska samhället störtas med våld och ersättas med det s.k. proletariatets diktatur, som det senare är tänkt att det skall söndervittras och omvandlas till det kommunistiska slutmålet.
 

Förutsätter alltid diktatur
En av de saker som skiljer dessa ideologier åt är det sätt varmed man vill införa diktaturen, och marxismen har flera undervarianter som tillhandahåller olika svar på denna politiska fråga.
Totalitär statssocialism, i alla dess olika varianter, går ut på att staten skall äga allt kapital och att politikerna skall behålla sina maktpositioner med våld och med starka begränsningar av den allmänna rösträtten och/eller av yttrandefriheten, och/eller av organisationsfriheten inkl. partisystemets legala struktur.
 

icke-totalitär statssocialism totalitär statssocialism icke-totalitär funktionssocialism totalitär funktionssocialism anarkism/laglöshet

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra