Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Icke-totalitär funktionssocialism
Alla demokratier är blandekonomier, som innehåller en motstridig mix av socialistiska och kapitalistiska inslag. I Sverige är skattesystemet ett gravt exempel på funktionssocialistiskt förmynderi. Medborgarna äger sina löner nominellt, trots att staten konfiskerar en stor del av dem.
 

Inarbetat förmynderi
Detta socialistiska förmynderi är så starkt inarbetat i det svenska samhället att även de borgerliga partierna administrerar och konserverar det socialistiska förmynderiet. Förmynderiet främsta kännetecken på den statliga utbetalningssidan består av transfereringssystem som pensioner och diverse bidrag.
Ett annat exempel på den svenska funktionssocialismen är prissättningen i bostadssektorn, där marknaden inte får styras av de fria aktörernas utbud och efterfrågan. Och de som tror sig vara husägare i Sverige äger i realiteten främst ett papper som påstår att de är husägare, för det är ändå myndigheter som avgör om de s.k. husägarna får lov att bygga ut husen och till vilka ändamål husen får användas med mera. Därtil tilkommer fastighetsskatten och andra pålagor.
 

icke-totalitär statssocialism totalitär statssocialism icke-totalitär funktionssocialism totalitär funktionssocialism anarkism/laglöshet

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra