Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Icke-totalitär statssocialism
Alla demokratier är blandekonomier, som innehåller en motstridig mix av socialistiska och kapitalistiska inslag. I Sverige är t.ex. större delen av vårdsektorn socialistisk eller halvsocialistisk, medan t.ex. större delen av dagligvaruhandeln är kapitalistisk.
 

Löntagarfonderna
Ett unikt exempel på strävandet att införa icke-totalitär statssocialism i Sverige, ägde rum under 1980-talet, då den dåvarande socialdemokratiska partitoppen såg till att införa s.k. löntagarfonder. Dessa var statsägda regionala myndigheter, som tillfördes skattepengar i syfte att köpa upp börsnoterade företag. Systemet infördes mot stort oppositionellt motstånd.
 
Som den här remissprodukten från LO påtalar, så handlade löntagarfonderna om en strategi för att några nya statliga myndigheter successivt skulle ta över ägandet av börsbolagen:
 

LO-tidningen - Med fonderna tar vi över successivt

Efter införandet arrangerades den 4 oktober 1983 en av de största borgerliga motdemonstrationer som har ägt rum i Sverige. Löntagarfonderna avskaffades därför snabbt av den så småningom påföljande borgerliga riksdagsmajoriteten, och den svenska socialdemokratin reformerades därefter till en mildare socialistisk inriktning. Den är idag huvudsakligen funktionssocialistisk, men innehåller också statssocialistiska inslag som t.ex. beträffande de statligt ägda skolorna och de landstingsägda sjukhusen.
 

icke-totalitär statssocialism totalitär statssocialism icke-totalitär funktionssocialism totalitär funktionssocialism anarkism/laglöshet

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra