Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
2017
Detta är året då Vänsterpartiet lyckas förhandla fram ett regeringsförslag om stopp av vinster i offentliga verksamheter, Zimbabwes ökände diktator tvingades avgå och två socialistiska partier förbjöds i Finland.
 

17 januari - Tyskland
Författningsdomstolen i Karlsruhe bestämmer att det rasistiska socialistpartiet NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands - skall få förbli tillåtet. NPD är känt för dess extremsocialistiska hatbudskap.
 

4 september - Sverige
Socialdemokraterna publicerar på sin webbsajt en uppgörelse med Vänsterpartiet (samt med regeringspartnern Miljöpartiet, givetvis) om att stoppa vinster hos företag som medverkar i politikerstyrda och tvångsfinansierade offentliga verksamheter:
 
Bild från Socialdemokraternas webbsajt
 
Läs deras webbtext noggrant och se vad det var de påstod:
Bild från Socialdemokraternas webbsajt
De påstod "att det snart kommer att tillsättas en utredning" om "vinstjakten" även inom sjukvården. Men om man får tro vad Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt offentligt hävdade den påföljande dagen, så har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna redan tagit fram ett klart lagförslag.
 

5 september - Sverige
Vänsterpartiet arrangerade ett möte i Vasaparken i Stockholm. Där höll Jonas Sjöstedt ett tal. Efter talet fick han frågan: "Varför omfattas inte sjukvården av uppgörelsen om begränsat vinstuttag?"
Sjöstedt svarade: "Sjukvården omfattas av uppgörelsen om begränsat vinstuttag." Han berättade att Vänsterpartiet hade fått detta löfte trots att det fanns "starka krafter i Socialdemokratin och Miljöpartiet som inte vill göra någonting alls". Så plötsligt bestämdes Regeringens ekonomiska agenda av Riksdagens mest extrema socialistparti.
Sjöstedt hävdade dessutom att det redan hade beslutats att förslaget mot vinster i sjukvården skall läggas fram i Riksdagen i juni 2018 och att det handlar om ett helt färdigskrivet lagförslag. Om detta påstående stämmer, så är texten på Socialdemokraternas sajt om en utredning ett vilseledande understatement.
Sjöstedt påstod nämligen, ordagrant: "Det fina då, trots en sådan risk [för nedröstning i Riksdagen]; det ligger ett färdigt lagförslag, som inte behöver utredas, som inte behöver beredas."
 
Jonas Sjöstedt i Stockholm 2017-09-05:

(Klicka på symbolen med fyra pilar för att få full screen.)

 
Överenskommelsen där Vänsterpartiets ekonomiska extremism fick genomslag tillkom några få dagar efter att Moderaternas partiledare hade avgått, och vid ett tillfälle då statsministern fortfarande gjorde allt han kunde för att få bort medias och riksdagsoppositionens intresse från att syna hans dolda kunskaper     eller måhända hans sanna kunskapsbristers upphov     om den skandal som Transportstyrelsens säkerhetsnonchalanta registerhantering hade medfört.
 

19 november - Zimbabwe
Den socialistiske diktatorn Robert Mugabe avsätts som partiledare för ZANU-PF i en militärkupp och socialisten Emmerson Mnangagwa utses som partiets och därmed landets nye ledare. Mnangagwa var tidigare vicepresident, men avsattes som det av Mugabe den 6 november, så kuppen tretton dagar senare var delvis en hämndaktion.
Mugabe och hans fru lyckades därefter förhandla fram immunitet och åtalsfrihet, samt skydd för deras egendomar och ett tillskott på 10 millioner dollar till deras privata förmögenhet, som de redan hade roffat åt sig genom den socialistiska diktaturpolitiken.
 

30 november - Finland
Denna dag förbjöds de två närbesläktade finska socialistiska organisationerna Suomen vastarintaliike och Pohjoinen perinne enligt ett domstolsutslag i Birkalands tingsrätt. Åtalet väcktes i mars av den finska polisstyrelsen. Domstolens främsta skäl att förbjuda de två socialistiska organisationerna var att deras Kansalliss-socialistiska hatbudskap är extremt våldsinitierande. Inte minst var misshandelsmordet på motdemonstranten Jimi Karttunen, den 10 september, en av de punkter som låg till grund för domstolens bedömning.
Suomen vastarintaliike är den finska grenen av den totalitärt funktionssocialistiska organisationen NMR - Nordiska Motståndsrörelsen. Förbudet kan medföra att den vänsterextrema våldsorganisationen framöver kan bli än mer våldsbenägen i Finland. Organisationens tidigare ledare, Esa Henrik Holappa, har varnat för den utvecklingsmöjligheten.
 
Våldet från de nationalsocialistiska vänsterextremisterna medför ofta diskussioner om förbud i flera länder. I Tyskland bestämde författningsdomstolen i Karlsruhe den 17 januari att det vänsterextremistiska partiet NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands - skulle få vara tillåtet trots det hatiska våldsinspirerande och rasistiska budskapet. I Sverige fick NMR under 2017 för första gången medverka i Almedalsveckan. Men protesterna var många mot att dessa extremsocialister skulle få ha yttrandefrihet, både från borgerligt håll och från flera av de konkurrerande socialistiska partierna. Det ser just nu inte ut som om NMR kommer att få medverka i Almedalen under 2018.
 


2009

 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra