Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra Röd stjärna -- Du läser en sida under detta ämne
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Che Guevara
Ernesto Rafael Guevara de la Serna / Che Guevara (1928-1967) var en internationell terrorist och massmördare. Han gillade att skada och mörda människor. Det var en passion han hade, tillsammans med sina revolutionära idéer och sin förkärlek för att resa runt på den sydamerikanska kontinenten. Han var argentinare med spanskt och irländskt påbrå, och utbildad läkare.
 

Hatisk våldsgalning
Det finns ingen komplett förteckning över alla de mord och illdåd som Che Guevara begick. Men det finns några ofullständiga rapporter. En av dem finns här.
 
Che Guevara skrev själv om sin människohatiska inställning: "Mina näsborrar njuter av att insupa den skarpa odören av krut och blod. Ursinnigt galen vill jag besudla mitt gevär med blod när jag slaktar varje fiende jag kan få tag i! Genom mina fienders död förbereder jag mig för den heliga kampen och förenar mig med det triumferande proletariatet med ett bestialiskt tjut!"
 
Ordet "hat" förekom ofta i det han skrev, vilket dessa små citat exemplifierar: "Hat som ett element i kampen"; "hat som är inneboende"; "hat som är så våldsamt att det driver en
Massmördaren Che Guevara
människa utöver hans naturliga begränsningar, och gör honom till en våldsam och kallblodig mördarmaskin." Det är tragiskt att denne människohatande slaktare har blivit en ikon-idol för ungdomar, varav de flesta som bär hans motiv inte har den blekaste aning om hur ondskefull han var.
 
Mobil bödel och torped
Ju mer man studerar kombinationen av Che Guevaras ord och gärningar, ju tydligare framstår de bestialiska dragen i hans karaktär. Ett sätt att fånga in denna förståelse är att jämföra Che Guevara med en mafiatorped av stort kaliber. En sådan person kan ju på ett analytiskt plan begripas inte bara som en psykopat, utan också som en del av en farlig ideologisk våldskultur. Vissa mafiatorpeder slaktade flera människor än vad andra torpeder gjorde, samt utförde dåden med en sällsynt stark hängivenhet. Inom den praktiserande marxistiska revolutionskulturen var Che Guevara en sådan mobil slaktarbödel. Några andra var t.ex. Bela Kun och Duch, och inom nationalsocialismen fanns praktiserande bödelpsykopater som t.ex. Mengele.
 
En historia om besatthet av våld
Här skall vi skriva om flera av de illdåd Che Guevara begick, samt redovisa en del av de hemskheter han initierade eller anslöt sig till. Vi skall också fokusera på hans relation till Fidel Castro och andra cyniska maktmänniskor.
 

Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Dåd
 
 
* * *
 
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra