Platon Thomas More Thomas Hobbes Kant Hegel Friedrich Nietzsche Logga för SOCIALISM.se Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Iljiitj Uljanov Hitler Mao Polpot  


 
Senaste nytt Röd stjärna -- Du löser en sida under detta ämne
 
Socialismens natur
 
Socialismen i tiden
 
Socialismen i geografin
 
Anarkismen
Fascismen
Federalismen
Feminismen
Kommunismen
Leninismen
Maoismen
Marxismen
Nationalsocialismen
Socialdemokratin
Stalinismen
Syndikalismen
Trotskismen
 
Flera ideologiska begrepp
 
Bakunin
Bernstein
Engels
Feuerbach
Hegel
Kant
Lenin
Mao
Marx
Nietzsche
Platon
 
Che, Dahl, Hitler och andra
 
Kritik av det rena förnuftet
Andens fenomenologi
Tyska ideologin
Kommunistiska Manifestet
Kapitalet
Pariskommunen
Staten och revolutionen
Mein Kampf
General Theory
Citat av ordförande Mao
 
Andra skrifter och verk
 
Kulakutrotningen
Ukrainasvälten
Förintelsen
Stora språnget
Kulturrevolutionen
Dödens Fält
 
Flera illdåd och massmord
 
Förintelseförnekare
 
Bra litteratur
 
Mejla till prenumerera@contra.nu
få gratis nyhetsbrev varje vecka

 
Nytt på socialism.se
 
21 juni 2021
En socialdemokratisk regering har avsatts i riksdagen genom en misstroendeomröstning. 181 ledamöter röstade för misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven. Hans regering föll på ett sätt som inte tidigare har inträffat under demokratins hundraåriga historia i Sverige.
 

9 augusti 2018
En film har gjorts om inslag i Socialdemokratins historia, med fokus på rasism, antisemitism och vissa kopplingar till nationalsocialismen. Den har publicerats på Youtube men tagits bort därifrån. De som har gjort filmen verkar ha anknytning till Sverigedemokraterna. Filmen kan ses som ett försök av SD att visa att även S har en solkig historia.
Filmen har debatterats. Den har kritiserats för påstådda faktafel, samt för att ha använt Aftonbladet som källa för en tidsperiod då den tidningen inte var organ för S, samt också för att den bortser från att vurmandet för rasism och rasbiologisk forskning etc. samtidigt fanns inom flera andra politiska partier.
Vi som arbetar med sajten Socialism.se har inte granskat filmens alla detaljer, och kan därför inte uttala oss om trovärdigheten för varenda detalj. Men vi vet åtminstone att en del stämmer. Det som är svårast att avgöra utan vidare analys är hur de olika citat som anförs i filmen kontextuellt ska bedömas. Men flera av citaten i sig verkar stämma.
Filmen finns här: https://vimeo.com/282930261
Sverigedemokraterna är förövrigt ett blocköverskridande parti, alltså inte ett borgerligt parti, som aspirerar på att överta den med socialdemokratin historiskt förknippade folkhemsidén.
 

Året 2017
Två socialistiska organisationer förbjöds i Finland, bland annat eftersom de ansågs vara extremt våldsbenägna. Läs här.
Zimbabwes diktator, Robert Mugabe, tvingades avgå. Mer om det här.
I Sverige tog Vänsterpartiet strypgrepp om Socialdemokraternas ekonomiska politik - med borgarnas passiva tillstånd - samtidigt som ett annat socialistiskt parti gång på gång utsattes för kravet att deras mötes- och yttrandefrihet skulle begränsas eller förbjudas.
 

10 september 2017
Vi berättar nu om hur Vänsterpartiet i veckan som gick plötsligt lyckades ta ett strupgrepp om regeringens ekonomiska politik. Socialdemokraterna berättar inte hela sanningen om uppgörelsen. Men Jonas Sjöstedt skryter om det som Regeringen tiger om. Se här.
 

20 augusti 2017
Idag har vi lagt upp en liten text om den tyske socialdemokraten Karl Kautsky. Han var irriterad på tyska kvinnor som förvärvsarbetade i industrin. Han ville att de skulle stanna hemma och sköta hushållet, koka, sy och lappa kläder åt sina arbetande män. Kolla här.
 
 

Varför finns sajten socialism.se?
Den här sajten finns till för att besvara dina frågor om socialismens natur, dess varianter, dess huvudpremisser och historia, samt för att belysa väsentliga fakta om socialismens viktigaste företrädare.
 

Klicka för att se Che-karikatyren större   Vem var Che Guevara? Vad var Karl Marx viktigaste nationalekonomiska rön? Hur fungerade vardagslivet för de sovjetiska kommunarderna?
 
Hur stor betydelse hade tänkare som Platon, Proudhon eller Hegel för Marx? Vad var det Bakunin hade påstått som Lenin i sitt verk Staten och revolutionen bevisade var fel?

Alla dessa frågor och många andra skall besvaras här. Vi vill att du hänger med oss på resan. Hjälp oss att utveckla innehållet i denna sajt. Ge oss tips, och ställ oss dina egna frågor genom att mejla till socialism.se@contra.nu, så skall vi se till att frågorna besvaras här.
 
Tiden       Begrepp       Personer       Geografin       Naturen       Verk       Död
 
* * *
Sajten socialism.se sponsras av stiftelsen Contra, som ger ut tidskriften
Contra.
 

Valid HTML 4.01 Transitional
   
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra
 
Tidskriften Contra